Retningslinjer for teksting

Det finnes ikke standarder for teksting av film. Nedenfor har vi derfor satt opp hva MediaLT legger vekt på i våre produksjoner.

Generelt

 • Tale og annen viktig lyd skal gjengis som tekst.
 • Lyd og tekst skal være synkronisert.
 • Skrivefeil skal unngås og teksten skal ha riktig tegnsetting.

Hastighet

 • Tekst skal ikke forsvinne for fort (maks ca. 180 ord pr. minutt). Hvis dette ikke lar seg gjøre skal teksten vanligvis forkortes.

Farger og posisjon

 • Teksten skal vises nederst.
 • Farger og posisjonering kan brukes på TV/DVD for å tydeliggjøre hvem som snakker med mer. Media-avspillere har normalt ikke mulighet for slik funksjonalitet. Da er hvit, midstilt tekst akseptabelt. Hvis flere sier noe i den samme teksten skal hvært utsagn starte med en strek:
  – Blir du med på kino?
  – Ja, klart det!
 • Hvis en person sier noe uten å vises i bildet skal dette gjengis i teksten. Navnet eller rollen brukes hvis mulig:
  Heidi Weng: Vi får bare bøye oss i hatten.
  Heksa: Jeg skal koke suppe på deg.
 • Hvis personen er ukjent skal teksten si noe om hvem som snakker:
  Barn: Jeg vil ikke!
  Gammel dame: Alt var mye bedre i gamle dager.
 • Lydeffekter skal gjengis på en konsistent måte, for eksempel: (Hjerteslag), (Dørklokke).

Skriftstørrelse og linjeskift

 • Skriften skal være stor nok. Skjermstørrelsen er viktig. For web bør linjelengden være mindre enn 40 tegn.
 • Bruk skrifttyper uten seriffer (for eksempel Arial, Verdana eller Tahoma).
 • Tekster som deles i to linjer skal brytes der setninger har et naturlig lingvistisk brudd (for eksempel etter komma). Det samme gjøres hvis en setning må deles i flere tekstblokker.


Comments are closed.