Teksting

De to viktigste grunnene til å tekste video er:

  • Gi hørselshemmede et alternativ til tale og annen lyd
  • Oversette utenlandsk tale til norsk

For sterkt hørselshemmede trengs utvidet teksting. Da vises både tale og viktige lyder som tekst.

MediaLT tilbyr begge formene for teksting.Comments are closed.