Suksess med å kombinere lydteksting og synstolking

Filmplakat Den tyske legen

Dyslektikere og synshemmede er unisont positive til lydtekstingen og synstolkingen av den spanske filmen Den tyske legen.

For første gang er en utenlandsk film lydtekstet og synstolket i Norge. Arbeidet er gjennomført med støtte fra Deltasenteret og Film & Kino, og er en del av prosjektet Universelt utformet film (UNIFILM-prosjektet). Den 5. november gjennomførte MediaLT en testvisning med synshemmede og dyslektikere.

Helt perfekt

Synshemmede synes kombinasjonen av synstolking og lydteksting fungerte veldig bra. – Dette var en stor opplevelse. For meg var lydtekstingen og synstolkingen helt perfekt. Nå håper jeg bare på flere filmer med lydteksting og synstolking, sier Ida Solvang, som spesielt ønsker seg fransk drama og japansk film.

Ida Solvang

Imponert over kvaliteten

For Laila Brandsdal Johnson var filmen en stor Aha-opplevelse. – Mange av oss som har dysleksi sliter med å lese tekstingen samtidig som vi skal få med oss handlingen. Nå var ikke dette noe problem. Jeg kunne sitte helt avslappet å nyte filmen. Jeg er imponert over kvaliteten, framhever Laila.

Laila Brandsdal Johnson foran pc

Ingen støtteordninger

Foreløpig finnes det ingen støtteordninger for lydteksting og synstolking av utenlandsk film. Undersøkelser viser at opp mot 30 prosent av Norges befolkning har en eller annen form for lese- og skrivevanske. Behovet er derfor stort. Testvisningen av filmen Den tyske legen har vist hvor bra dette kan bli. Nå gjelder det derfor å sørge for at denne testvisningen ikke bare blir en engangs opplevelse.

Klipp fra filmen

Eksempelklipp med lydteksting og synstolking av filmen Den tyske legen:

Lenker:

UNIFILM-prosjektet


Comments are closed.