Slik ser du engelsk synstolking på Netflix

Netflix logo

Netflix tilbyr synstolking, men foreløpig er både filmene og TV-seriene og synstolkingen på engelsk.

Strømmetjenesten Netflix startet i 2015 med synstolking i det amerikanske markedet. Tilbudet har økt raskt, og Netflix kan nå tilby over hundre filmer og TV-serier med engelsk synstolking.

Alfabetisk oversikt

Hvis du ønsker å få en oversikt over hvilke TV serier og filmer som tilbys med synstolking, har The Audio Description Project i USA utarbeidet en alfabetisk liste (FINNES UNDER OVERSKRIFTEN LENKER). The Audio Description Project drifter også en nettside om synstolking og strømmetjenester (FINNES UNDER OVERSKRIFTEN LENKER), der du også kan holde deg løpende informert om andre strømmetjenester som for eksempel Itunes og Disney movies anywhere.

Enklest med smarttelefon eller nettbrett

I dagens situasjon er det enklest å bruke en smarttelefon eller et nettbrett for å få tilgang til den engelske synstolkingen av TV-seriene og filmene. En PC kan også brukes, men det er mer krevende (under overskriften lenker finner du informasjon om bruk av PC eller andre enheter). Slik går du fram, for å se på synstolking på Netflix ved hjelp av en iPhone:
• Velg innstillinger.
• Velg generelt.
• Velg tilgjengelighet.
• Velg synstolking.
• Se etter om valget Bruk synstolking står på. Hvis ikke, setter du det på.
Når dette valget er aktivert på en iPhone, vil den automatisk oppdage om TV-serien eller filmen har synstolking og automatisk starte avspillingen av den med synstolking.
• Last ned app’en Netflix på Appstore.
• Start app’en.
• Søk etter eller let i listen for å finne den TV serien eller filmen du ønsker. Se gjerne først igjennom oversikten over hva som er synstolket (lenken til oversikten finnes under overskriften lenker).
• Start avspillingen av TV-serien eller filmen, og den spilles automatisk av med synstolking.

Lenker:

Oversikt over filmer og TV-serier som tilbys med engelsk synstolking på Netflix
Informasjonsside om synstolking og strømmetjenester (streaming)
Informasjon om hvordan du bruker PC eller andre enheter, for å avspille synstolking på Netflix
Prosjektet synstolking og strømmetjenester (SOS)


Comments are closed.