Retningslinjer for synstolking på nett

Stillbilde fra en webvideo MediaLT har synstolket for Norges Blindeforbund

Vi har søkt internasjonalt, men ikke funnet noen helhetlige retningslinjer for synstolking på nett. Derfor har vi i MediaLT nå laget et forslag til slike retningslinjer.

Utviklingen av retningslinjene har inngått i et større arbeid om synstolking på nett. Arbeidet har blitt gjennomført som en del av prosjektet FREmtidens Synstolking (FRES-prosjektet), og har resultert i rapporten Synstolking på nett. Rapporten gir et totalbilde av situasjonen for synstolking av webvideoer.

Få er synstolket

Svært få webvideoer er synstolket. Derfor må det prioriteres hva som skal tas først. Rapporten besvarer dette spørsmålet, ved å angi hvilke kriterier det skal prioriteres etter. Det vil si hvilken type webvideoer det er viktigst å synstolke først.

Ekstra muligheter

I rapporten kan du også lese om de ekstra mulighetene synstolking på nett gir sammenlignet med for eksempel synstolking av film. Disse ekstra mulighetene bør imidlertid brukes med forsiktighet. Noe også retningslinjene for synstolking på nett legger opp til. Vi tar gjerne imot synspunkter på rapporten generelt og på retningslinjene spesielt. God lesing!


Comments are closed.