Nyttig informasjonsside om streaming av synstolking

Video on demand (VOD) brukes stadig mer av stadig fler. VOD vil si strømmetjenester (streamingtjenester), som gjør at du kan se filmer, TV serier og lignende akkurat når du selv vil. Du betaler en fast pris i måneden. Så kan du benytte tjenesten akkurat så mye du vil.

Ingen land

Ingen norske TV selskaper tilbyr i dag synstolking på TV, men en hel rekke land det er naturlig å sammenligne med har etablert slike tilbud. Ingen land stiller imidlertid foreløpig krav til VOD leverandører om å tilby synstolking.  Dette er et økende problem, fordi tradisjonelt TV møter stadig hardere konkurranse fra disse nye tjenestene.

To veier

Det er to veier å gå for å kunne tilby synstolking via strømmetjenester:

  • Tilby synstolking via ordinære tjenester, som for eksempel Netflix.
  • Etablere spesialtjenester.

Legges universell utforming til grunn, bør den første strategien velges. I et forsøk på å få dette til har to synshemmede initiativtakere startet The accessible Netflix project. Ved hjelp av blogginnlegg og andre interessepolitiske aktiviteter er målsetningen å gjøre Netflix og andre strømmetjenester tilgjengelige for alle.

Spesialtjenester

The accessible Netflix project har også laget en oversikt over spesialtjenester på dette området. Det vil si leverandører som har spesialisert seg på å tilby synstolking via strømmetjenester. eksempler på dette er: Talking flix og Saga entertainment. Ønsker du å se engelsk synstolking, kan du derfor abonnere på en eller flere av disse tjenestene. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på hva du synes, hvis du prøver en eller flere av disse strømmetjenestene.


Comments are closed.