Kurs i synstolking

MediaLT har de eneste sertifiserte synstolkerne i Norge. Vi videreutvikler nå kurset og sertifiseringen, og tilbyr til høsten et nytt kurs i synstolking.

 

4 deltakere på tidligere kurs
Synstolking vil si beskrivelse av levende bilder. Mer informasjon om synstolking og vårt arbeid med synstolking finnes på www.filmforalle.no.

Arbeidet med å videreutvikle kurset og sertifiseringen inngår i prosjektet Synstolk kompetanse (SYNK). Prosjektet støttes av programmet UNIKT (Deltasenteret).

Økende behov

Norske myndigheter innførte fra og med 2017 et krav om at alle nye norske filmer som får støtte av Norsk Filminstitutt må synstolkes. I praksis vil det si ca. 30 filmer i året. I tillegg har også NRK kommet i gang med synstolking, og de har bestemt at alle egenproduserte serier skal synstolkes. Derfor vil det i årene som kommer være et økende behov for personer med god synstolkkompetanse.

Opprettholde kvaliteten

Økt tilbud har ført til økt konkurranse om å tilby synstolking. Med det resultat at pris vektlegges mye, og dermed blir kvaliteten på synstolkingen satt under press. For oss i MediaLT er det viktig å opprettholde kvaliteten på synstolkingen, og etableringen av et sertifiserende kurs i synstolking vil bidra til dette.

Kvalifikasjoner

Har du lyst til å delta på kurset og jobbe med synstolking, kan du ta kontakt med oss i MediaLT. Datoene for kurset er ikke bestemt ennå, men det vil bli gjennomført høsten 2017. Datoene vil bli planlagt i samarbeid med de kursdeltakerne som blir valgt. Vi søker etter fem personer. Det er ønskelig med personer som har kunnskap om og/eller erfaring med

Film, TV, kino eller lignende
Beskrivelse av bilder
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Funksjonshemmede generelt og synshemmede spesielt
Bruk av teknologi
Søknadsfrist er den 30. april 2017. Søknad med CV kan sendes til Magne Lunde på e-post:

magne@medialt.no

 


Comments are closed.