Engelske og svenske synstolkede filmer

DVD-cover Spiderman 2
Totalt finnes det ca. 1400 engelskspråklige synstolkede filmer. Vi har samlet informasjon om synstolkede filmer i England, USA og Sverige.

I disse filmene er synstolkingen på samme språk som selve filmen. Du må altså beherske enten engelsk eller svensk, for å få utbytte av den synstolkede versjonen.

Synstolking fjernes fra utenlandske filmer

Dessverre fjernes synstolkingssporet i en del tilfeller, når utenlandske filmer med synstolking importeres til Norge. Derfor anbefaler vi å bestille filmene selv, for eksempel fra www.amazon.com eller www.cdon.com.

Flest engelske filmer med synstolking

England er det ledende landet innen synstolking. Hele tusen filmer er synstolket. I USA er også tradisjonen for synstolking lang. Her er Ca. 400 filmer synstolket. I Sverige finnes det ikke noen samlet oversikt over alle synstolkede filmer, men ifølge våre undersøkelser dreier det seg om ca. 50 filmer. Her er lenkene til oversiktene:
England: Liste meg engelske synstolkede filmer
USA: Liste med amerikanske synstolkede filmer
I Sverige finnes de mest helhetlige oversiktene hos henholdsvis Svenska Filminstitutet og hos Taltidningen i Skåne:
Svenska Filminstitutet: Liste med svenske synstolkede filmer
Taltidningen i Skåne: Liste med svenske synstolkede filmer


Comments are closed.