Synstolking

Synshemmede ser like mye på film, TV og videoer på nettet som alle andre. Derfor er synstolking viktig. Synstolking er beskrivelser av levende bilder. En forteller stemme legges inn for å formidle det som skjer. For å få plass til beskrivelsene, brukes sekvenser der det ikke snakkes. Målsettingen er at synstolkingen skal være en naturlig del av lydbildet. Synstolking er en egen kunstart og profesjon.

MediaLT er en profesjonell leverandør av synstolking i Norge. Vi tilbyr både live og forhåndsinnspilt synstolking. Teater, dans, sport og lignende beskrives live, mens film og TV programmer spilles inn på forhånd. Sertifiserte synstolkere utarbeider et skript. Skriptet brukes som utgangspunkt for å beskrive live, eller for å lese inn synstolkingen. Innlesingen redigeres og synkroniseres med resten av lyden.Comments are closed.