Veileder for universell utforming av film på nett

Snøballfilm har i samarbeid med MediaLT laget en veileder for universell utforming av web-video.

I veilederen beskrives tiltak for personer med:

  • lesevansker
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Bevegelseshemming
  • Symbolspråk

Les gjerne hele veilederen (åpnes i ny fane):
Veiledning for universell utforming av film på nett


Comments are closed.