Kongen av Bastøy

Filmplakat Kongen av Bastøy

Om filmen

Norge 1915 – En historie basert på virkelige hendelser.

Erling (17), ankommer Bastøy med sin egen agenda; å komme seg bort derfra fortest mulig. Hvor langt er han villig til å gå på bekostning av andre, for selv å slippe unna et undertrykkende og brutalt regime?

Etter en tragisk hendelse blir Erling motvillig involvert i de andre guttenes skjebner, og en dag står han i spissen for et voldsomt opprør. Staten svarer med å sende et panserskip med 150 væpnede soldater til øya for å gjenopprette ro og orden.

Om institusjonen Bastøy

Bastøy skolehjem ble opprettet som følge av «Lov om behandling av forsømte barn» fra 1896. Staten kjøpte øya i 1898 og den første gutten ankom i 1900. Gjennom studiereiser til Europa ble det innhentet kunnskap og erfaringer fra liknende institusjoner. Det ble lagt ned mye planlegging i guttehjemmet på Bastøy, og det ble sett på som en mønsterinstitusjon.

Man skulle forebygge og oppdra istedenfor å straffe. Myndighetene så det nødvendig å gripe inn overfor unge lovbrytere og barn som var i ferd med å utvikle en kriminell løpebane. Skolehjemmet skulle fungere som et lukket samfunn og gutter fra hele landet ble sendt dit for å oppdras til å bli «skikkelige samfunnsborgere».
Bastøy skolehjem ble beryktet for sin brutale behandling av guttene og nedlagt i 1953.Comments are closed.