Lydteksting

Utenlandske filmer, TV programmer og videoer på nettet tekstes. Teksen er umulig eller vanskelig å lese for fire av ti nordmenn på grunn av synshemming eller lesevansker. Leses teksten opp, løses problemet. Slik opplesing kalles lydteksting. Teksten kan leses av et menneske eller med syntetisk tale. Resultatet blir best når et menneske har lest inn teksten.

I 2004 innførte MediaLT både begrepet og tjenesten lydteksting. Siden da har vi vært det ledende miljøet i Norge.

MediaLT tilbyr lydteksting av alle typer produksjoner: filmer, TV programmer, videoer med mer. Vi gjør hele jobben. Det vil si både innlesingen, lydredigeringen, synkroniseringen av lydtekstingen med den øvrige filmlyden og ferdigstillelsen.

Dersom produksjonen ikke er tekstet, kan vi også hjelpe til med dette.

Eksempelklipp med lydteksting fra filmen Den tyske legen:Comments are closed.